The Conference 2014 Announcement Abstract Acceptance Announcement (Extension)

Abstract Acceptance Announcement (Extension)

Ho Chi Minh city, 23th January, 2014

 

ABSTRACT ACCEPTANCE ANNOUNCEMENT

(EXTENSION)

The ICENR 2014 TPC is pleased to inform that your abstract has been accepted by the Scientific Committee as in the list attached herewith. We would like to invite you follow the indications below:
  1. Registration form is now available on http://www.icenr.org. Please kindly confirm your attention at the website or make a new registration if you have not registered before.
  2. Submit the full text before the 14 Mar. 2014, with the guidelines and the formats indicated at the website.
  1. Use other Webpage browsers like Mozilla Firefox, Chrome, Opera etc instead of Internet Explorer for avoiding the errors during submission.

For more information on submission guidelines and the conference committee, please visit the website or contact Conference Secretariat:

Dr. Do Thi Thu Huyen

Institute for Environment and Resources

142 To Hien Thanh District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone : +848 38660160- 38651132 (ext 10)        - Fax: +848 38655670

Email: icenr@icenr.org, thuhuyen1403@gmail.com

Website: http://www.icenr.org

 

 Director of Institute for Environment and Resources             

 Professor. NGUYỄN VĂN PHƯỚC

 


 

ACCEPTED ABSTRACTS

No.

Correspondence author

Vietnamese title

English title

1

Nguyễn Phúc Khoa

Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ dự báo nguy cơ hạn hạn và lũ lụt ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã sen thủy, huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình

Application GIS build mappable forecast drought and flooding adaptation with cliamte change at Sen thuy commune, Le Thuy district, Quang Binh province

2

Bùi Trọng Vinh

Đánh giá diễn biến bồi xói khu vực Cần Giờ - Thị Vải và giải pháp phòng chống

 

3

Cao Minh Ngoc

 

In Comparision Ultra Filtration (UF) With Microfiltration (MF) Of Membrane Solution For Water Treatment

4

Cao Quốc Đạt

Ứng dụng ảnh viễn thám trong xác định hiện trạng vùng đê bao mùa lũ ĐBSCL năm 2012

Application of satellite images in delineating the Mekong Delta dike network in the flooding season 2012

5

Chế Đình Lý

Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của TP. HỒ CHÍ MINH bằng chỉ số thích ứng

 

6

Chế Đình Lý

Đánh giá khả năng CO2 của cây xanh đường phố và công viên trên địa bàn TP. HỒ CHÍ MINH

 

7

Dao Nguyen Khoi

 

Modelling of hydrodynamics and sediment tranport in the cua lap coastal area in Vung Tau city

8

Dao Thanh Son

 

Toxicity of surface water contaminated with microcystins from Dau Tieng Reservoir to Daphnia magna

9

Dương Thị Thành

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả phân hủy kị khí các hợp chất hữu cơ trong rác thải sinh hoạt bằng tiền xử lý nhiệt.

 

10

Duong Thi Thuy Nga

Phân tích hiện tượng đảo nhiệt phục vụ công tác
quy hoạch không gian xanh tại TPHCM

Heat island Analysis to support the green space planning
in Ho Chi Minh City

11

Duong Thi Thuy Nga

Phát triển mô hình xói lở, bồi tụ cho vùng biển Cà Mau

Development of the erosion  and accretion model for CaMau coastal zone

12

Ho Quoc Bang

 

Oil Refineries Emissions and Impact on Urban Localities Using AERMOD: A Case of Nhon Hoi Rerineries, Binh Dinh Province, Vietnam

13

Ho Quoc Bang

 

Develop methodology for calculating road traffic air emissions including traffic jam: Application over Ho Chi Minh City, Vietnam

14

Hoàng Ngọc Tường Vân

Tổng kết các tri thức bản địa trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu ở các tỉnh Bình - Trị - Thiên

Summary of indigenous knowledge in the adaptation to climate change in Binh – Tri - Thien

15

Huỳnh Thanh Tự

 

Applied of chlorella vulgaris in nitrogen and phosphorus removal of tapioca wastewater (bio post treatment)

16

Huỳnh Trung Tín

Đánh giá rủi ro do khai thác cát san lấp tại khu vực Cần Giờ

 

17

Lê Đức Trung

Xử lý thành phần hữu cơ khó phân hủy sinh học trong nước rỉ rác bằng quá trình hấp phụ sử dụng bùn giấy

Removal of non-biodegradable organics from landfill leachate using paper mill sludge as a low cost adsorbent

18

Lê Đức Trung

Xử lý kim loại nặng trong nước thải xi mạ bằng phương pháp hấp phụ sử dụng bùn giấy

Heavy metal removal from electroplating wastewater by adsorption using paper mill sludge

19

Lê Đức Trung

Xử lý thành phần ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy sinh học trong nước rỉ rác bằng quá trình fenton dị thể với tác nhân fe trên chất mang than hoạt tính (Fe/AC)

Enhancement of Removal efficiency in treatment of Non-biodegradable organic substances in landfill leachate by heterogeneous Fenton Oxidation Process with an Fe/Ac Catalyst

20

Le Lan Loi

 

Study on UV/O3 process to treat non-biodegradable organic substances and colour of municipal landfill leachate

21

Ngoc Tuan LE

 

Sludge Particle Size Reduction: Effects of Alkaline, Ultrasonic, Thermal, and Combined Pretreatment Methods

22

Lê Thị Diễm Kiều

Tổng kết các mô hình quản lý dựa vào cộng đồng ở miền trung có khả năng thích ứng với lũ lụt và nước biển dâng

Summary community-based management model likely to adapt to flood and sea lever rise

23

Lê Thị Diễm Kiều

Tăng cường quản lý hệ sinh thái vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai và phát triển sinh kế bền vững nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Strengthening ecosystem management at Tam Giang-Cau Hai lagoon and development for sustainable livelihood response to climate change

24

Lê Văn Thọ

đa dạng sinh học động vật đáy không xương sống cỡ lớn và chất lượng sinh học môi trường nước khu vực ven biển cần giờ, thành phố Hồ Chí Minh

biodiversity of benthic macro-invertebrates and biological water quality in  can gio district in the coastal zone of Ho Chi Minh city

25

Mai Toan Thang

 

Geometry correction for spot 5 satellite image based on rigorous mathematical model – application in Ba Ria – Vung Tau province

26

Ngo Thi Thuan

Nghiên cứu hệ xúc tác fenton dị thể sắt, đồng, mangan trên nền bentonit, than hoạt tính cho quá trình oxi hóa metyl cam: ảnh hưởng hàm lượng các kim loại

Study on bentonite clay-based iron, mangan and copper metals as heterogeneous photo fenton oxidation of methyl orange: effect of metal content

27

Nguyen Hong Quan

 

Initial results of implementing the cua-his database system in awatec – coast project

28

Nguyen Hong Quan

 

Integrated modelling for da den reservoir water quality management

29

Nguyen Hong Quan

 

Application of the iha (indicators of hydrologic alteration) for environmental flow assessment in upper dong nai river basin

30

Nguyen Hong Quan

 

Water quality modelling for impact assessment of industrialized and urbanized activites in downstream of Dong Nai river

31

Nguyen Hong Quan

 

Water quality mapping using auto-mobile monitoring equipment – applications for rivers and lakes

32

Nguyễn Hữu Kiệt

Ứng dụng mô hình toán tối ưu hóa đa mục tiêu và xác định trọng số trong quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp bền vững

Application multi-objective optimal mathematics modelling and determination weights for sustainable agricultural land use planning

33

Nguyễn Phúc Khoa

Nghiên cứu một số loại hình nông nghiệp góp phần phát triển đô thị xanh tại thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Studying land use types to develop green urban at Hue City, Thua Thien Hue Province

34

Nguyễn Phúc Khoa

Ứng dụng gis xây dựng bản đồ dự báo nguy cơ tổn thương ngập lụt, hạn hán và sạt lở đất do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Using gis build vulnerabilities forecast flooding, drough and landslide by impact of climat change At Dai Loc Distric, Quang Nam province

35

Nguyễn Thị Hà Mi

Tiềm năng phát triển các mô hình canh tác có triển vọng ở 3 huyện ven biển tỉnh bến tre dưới tác động của biến đổi khí hậu

 

36

Nguyễn Thị Hà Mi

Phân vùng thích nghi đất đai theo kịch bản biến đổi khí hậu cho ba huyện ven biển tỉnh Bến Tre

Land suitability zoning based on climate change sceneria for the coastal districts  of Ben Tre province

37

Nguyễn Thị Hương Giang

Một số mô hình và biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân ven biển tỉnh nghệ an

 

38

Nguyễn Thị Thái Hòa

Phương pháp phân tích không gian đa tiêu chí để đánh giá ô nhiễm nguồn không điểm.

 

39

Nguyên Thị Thanh Phượng

 

The odor treatment of the composition of organic compounds in municipal solid waste

40

Nguyễn Thị Thanh Phượng

 

 Research on the ability of cyperus alternifolius for sludge treatment in constructed wetland

41

Nguyễn Tri Quang Hưng

Ô nhiễm không khí do giao thông tại Tp.HCM

Air pollution status affected by traffic activities in HoChiMinh city

42

Nguyễn Tri Quang Hưng

Diễn tiến ô nhiễm không khí tại Đồng Nai trong giai đoạn 2008-2012

Air pollution trend in Dong Nai province during period of 2008-2012

43

Nguyen Van Phuoc

 

Study on enhancing domestic wastewater treatment efficiency in binh hung hoa residential zone by membrane filtration (MF) method

44

Peter Hanington

 

A targeted and legally binding approach to cross-provincial water management in the Long Xuyen Quadrangle, Mekong Delta, Viet Nam

45

Phạm Thanh Vũ

Phân tích sự thay đổi hệ sinh thái nông nghiệp dưới điều kiện biến đổi khí hậu vùng ven biển đông, đồng bằng sông Cửu Long

 

46

Kim-Nhung Pham-Thi

 

Community-based adaptation to climate change in Cu Lao Dung island, Soc Trang Province, Vietnam

47

Phạm Thị Thanh Thúy

Đánh giá hiệu quả của các phương pháp xử lý và tận dụng bùn đỏ trong điều kiện Việt Nam

Assessment of the effectiveness of redmud treatments and applications in Vietnam conditions

48

Trần Thị Ngọc Trinh

Theo dõi tiến độ xuống giống phục vụ quản lý thời vụ trên cơ sở ảnh viễn thám tỉnh Sóc Trăng

 

49

Trần Thị Nhung

Ứng dụng mike 11 xây dựng phương án  cải tạo các sông kênh bị ô nhiễm kéo dài khu vực nội ô thành phố Cà Mau

Application of mike 11 model to build renovation plan for the serious contaminated channels inside Ca Mau City

50

Võ Quang Minh

Ứng dụng ảnh modis theo dõi hiện trạng trà lúa phục vụ cảnh báo dịch hại tỉnh An Giang

 

51

Võ Quang Minh

Theo dõi biến động trà lúa phục vụ cảnh báo dịch hại lúa ở Đồng Bằng Sông Cửu Long trên cơ sở ảnh Viễn Thám MODIS.

 

52

Lê Thị Quỳnh Trâm

Nghiên cứu biến tính bentonite tại tỉnh Bình Thuận để xử lý nước thải thuốc bảo vệ thực vật

Research denatured bentonite  At Binh Thuan province treat  wastewater of pesticide plant

53

Nguyễn Hải Âu

Sử dụng kỹ thuật phân tích thống kê đa biến đánh giá chất lượng nước lưu vực sông thị tính, tỉnh bình dương

Application of Multivariate Statistical Analysis technique for Assessment of water quality at Thi Tinh river, Binh Duong province

54

Trần Văn Thanh

Nghiên cứu ứng dụng biểu đồ kiểm soát đánh giá hiệu quả quản lý nội vi phục vụ đánh giá sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

 

55

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý môi trường cho làng nghề phù hợp với điều kiện thực tế tại đồng bằng sông cửu long: điển hình làng nghề bột – nuôi heo tại Đồng Tháp

 

56

Trần Văn Thanh

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng phát thải khí SF6 (sulfur hexafluoride) và đề xuất giải pháp giảm thiểu trong lĩnh vực truyền tải điện tại Bình Dương

 

57

Lâm Văn Giang

Nghiên cứu các yêu cầu/điều kiện kĩ thuật và quản lý để áp dụng công nghệ đồng phân hủy kị khí bùn với phế phẩm nông nghiệp tại nhà máy Bình Hưng

 

58

Lâm Văn Giang

Đánh giá tiềm năng sử dụng bùn thải sinh học vào mục đích cải tạo đất và đề xuất định hướng quản lý

 

59

Hồ Minh Dũng

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật thích hợp để cải tiến hệ thống xử lý khí thải của ngành công nghiệp sản xuất bột cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

60

Dang Thi Thu Hoai

Xây dựng bản đồ hạn hán Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh Biến đổi khí hậu.

Development of Drought Maps of the Mekong Delta under Climate Change Impact

61

Luong Van Duc

 

Climate change impacts and adaption study in coastal zone of  Quang Binh province

62

Luong Van Duc

 

Establishing the water quality monitoring stations of nhat le river system, Quang Binh province

63

Nguyễn Huy Anh

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường đới bờ tỉnh Thừa Thiên Huế

Assess situation and propose solutions to protecting coastal zone environment in Thua Thien Hue province

64

Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Serepok - Cao Nguyên Việt Nam

Assessing the impact of climate change to water discharge in Serepok Watershed – Central Highland In Viet Nam

65

Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Xây dựng bản đồ hạn hán dưới tác động của biến đổi khí hậu lưu vực sông Srepok - Cao Nguyên Việt Nam

Zoning drought map under the impact of climate change in Srepok Watershed - Central Highland In Viet Nam

66

Nguyễn Thị Tịnh Ấu

Tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy và bồi lắng tại lưu vực sông Đắk Bla, Việt Nam

impact of climate change on water flow and sediment yield of Dak Bla River Basin, Vietnam

67

Nguyễn Thị Tịnh Ấu

Hệ hỗ trợ quyết định không gian trong quản lý bền vững lưu vực sông DAKB’LA:

Spatial decision support system for sustainable watershed management in dakb’la watershed : conceptual framework and proposed research method

68

Trịnh Thị Lan

Thử nghiệm chế phẩm sinh học EIP để xử lý nước thải từ ao nuôi thủy sản

 

69

Vương Tuấn Huy

Ứng dụng mô hình đa tiêu chí trong việc lựa chọn mô hình sử dụng đất đai  vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu.

Assessment of land use types and recommendations for changing of agricultural structure towards sustainability in Bac Lieu.

70

Nguyễn Hải Âu

ứng dụng tích hợp pca và gis xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng nước lưu vực sông – trường hợp cụ thể lưu vực sông Thị Tính

 

71

Nguyễn Hải Âu

Đánh giá tiềm năng nguồn nước lưu vực sông thị tính với vấn đề xâm nhập mặn sông Sài Gòn

 

72

H. Do Thi Thu

 

Development of a decision support system considering the sustainability of a thermal process – The case study of the brewery

73

Trần Văn Linh

 

Study on organic matter and nutrients treatment for tannery wastewater by sequencing batch moving bed membrane bioreactor (SBMSMBR)

74

Nguyen Van Phuoc

 

Evaluation of treatment efficiency of tapioca processing industry wastewater on aerobic biological  model by integrated activated sludge and zeolite

75

Nguyen Thi Thanh Phuong

 

Review of odorous  compounds in some types of typical of treatment technology

76

Lâm Hoàng Vũ

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình Nitrite hóa bán phần xử lý ammonium nồng độ cao trong nước rỉ rác cũ

Studying of the effect of factors on the partial nitritation for moving high ammonium concentration from old landfill leachate

77

Võ Thanh Tùng

Đánh giá hiệu quả xử lý Nito hàm lượng cao trong nước rỉ rác cũ bằng mô hình SNAP với giá thể Biofix và acrylic fiber fabbrics

Evaluation of high nitrogen concentration removal from old landfill leachate by single-stage using anammox and partial nitritation (SNAP) with biofix and acrylic fiber fabrics carrier

78

Nguyễn Thị Thanh Mỹ

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lọc kỵ khí kết hợp với lọc sinh học màng với giá thể sponge xử lý nước thải trạm trung chuyển

Improvement of treatment performance of the anaerobic sponge biofilter coupling with sponge membrane bioreactor treating leachate from a solid waste transfer station

 

OTHER NEWS
Copyright © IER 2016. All right reserved.