The Conference 2014 Announcement Tập huấn sau hội nghị ICENR 2014

Tập huấn sau hội nghị ICENR 2014

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN SAU HỘI NGHỊ ICENR 2014

Mô hình hóa môi trường và kỹ thuật xử lý nước thải

 

 

Tập huấn sau hội nghị ICENR 2014 trong khuôn khổ dự án EWATEC COAST tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào 2 nhóm: Mô hình hóa môi trường và kỹ thuật xử lý nước thải.

 

Các module chính của khóa tập huấn bao gồm:

 

Mô hình hóa lưu vực sử dụng phần mềm PANTA RHEI

Mô hình thủy động lực, chất lượng nước sử dụng phần mềm DELFT 3D

Mô hình hóa nước ngầm sử dụng phần mềm FEWFLOW

Mô hình hóa ô nhiễm không khí sử dụng phần mềm AUSTAL

Bài giảng và tham quan hệ thống thí nghiệm kỹ thuật tiên tiến trong xử lý nước thải ô nhiễm N và P

Mô hình hóa và thí nghiệm vai trò xử lý nước ô nhiễm của rừng ngập mặn

 

Thời gian: ngày 19/6/2014 (2 chuỗi module song song nhau)

 

Phí tham dự: 300.000 đồng/học viên (bao gồm teabreak, ăn trưa và giấy chứng nhận)

 

Thời hạn đăng ký:  trước ngày 13 tháng 6 năm 2014

 

Đăng ký:

Tel: 08.38651132-10, 08.38660160

 Fax: 08.38655670

 E-mail đăng ký: qlkh.ier@gmail.com

 

Chi tiết xem tại workshop flyer.

 

OTHER NEWS
Copyright © IER 2016. All right reserved.