The Conference 2014 Announcement Thông báo danh sách các bài báo được chấp nhận đăng trong kỷ yếu hội thảo

Thông báo

 

THÔNG BÁO
DANH SÁCH BÀI BÁO ĐƯỢC CHẤP NHẬN ĐĂNG TRONG KỶ YẾU HỘI THẢO VÀ ĐĂNG KÝ GỞI PHẢN BIỆN TRÊN TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH
 

Ban tổ chức hội thảo ICENR 2014 xin cảm ơn các tác giả đã quan tâm và gởi bài tham luận đến hội thảo. Chúng tôi vui mừng thông báo đến các tác giả Danh sách bài báo đã qua sơ tuyển và được chấp nhận đăng trong kỷ yếu hội thảo.(File đính kèm)

Nếu các tác giả có yêu cầu đăng bài báo trên các tạp chí chuyên ngành: Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ (ĐHQG-TP.HCM), tác giả vui lòng đăng ký với ban tổ chức như sau: 

1. Đăng ký phản biện để đăng tạp chí chuyên ngành: 

           -   Thời hạn: ngày 11/04/2014.

         -   Hình thức: email cho ban thư ký hội thảo theo địa chỉ icenr@icenr.org hoặc điện thoại trực tiếp đến số +848 38660160 hoặc +848 38651132-ext 10.

 2. Đóng phí phản biện tạp chí:

          -    Mức phí phản biện (lần 1): 1.000.000 VND (Các bài được chấp nhận đăng tạp chí sau khi phản biện sẽ tiếp tục đóng phí đăng tạp chí (lần 2) với mức phí là 2.000.000 VND).

            -   Thời hạn đóng phí phản biện: ngày 15/04/2014

              -   Hình thức:

                 +   Đóng trực tiếp bằng tiền mặt tại Bộ phận Kế toán, Phòng Kế hoạch tổng hợp – Viện Môi trường và Tài nguyên.

                  +  Chuyển khoản với thông tin:

                                 - Tên tài khoản: VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

                                 - Ngân hàng: Ngân hàng Á Châu, chi nhánh Phú Thọ, TP. HCM

                                - Số tài khoản: 2143719

(Tác giả lưu ý nội dung chuyển khoản gồm có: tên tác giả chính và số thứ tự bài báo như trong danh sách đính kèm)

Ban Tổ chức rất mong sớm nhận được phản hồi của các tác giả về việc đăng ký đăng bài trên tạp chí chuyên ngành. Mọi thông tin chi tiết xem tại website hội thảo hoặc liên hệ trực tiếp với Ban thư ký hội thảo:

              TS. Đỗ Thị Thu Huyền/ ThS. Lê Thị Quỳnh Trâm

            Viện Môi Trường và Tài Nguyên

               142 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM

             Điện thoại: +848 38660160- 38651132 (ext 10)   - Fax: +848 38655670

                Email: icenr@icenr.org thuhuyen1403@gmail.com

                Website: http://www.icenr.org

OTHER NEWS
Copyright © IER 2016. All right reserved.